ติดต่อพลังงานจังหวัด

จังหวัด ตำแหน่ง ชื่อ ที่อยู่หน่วยงาน มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
อำนาจเจริญ พลังงานจังหวัด นายวีรวิชญ์ ภมรสมิต ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 0811747867 045523173 045523173 amnatcharoen@energy.go.th
พิษณุโลก พลังงานจังหวัด ณัทกร ยุทธทัตพล ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 ถ.วังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 0811747918 055-258475 055-258476 pitsanulok@energy.go.th
นครพนม พลังงานจังหวัด นางสาวมัณฑนา ฟูกุล 330/1 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 0838159943 042511084 042511084 nakhonphanom@energy.go.th
ชัยนาท พลังงานจังหวัด นางรัชนี นครสันติภาพ 64 หมู่ที่ 6 ถนนชัยนาท-เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 081 - 8370345 0 5641 6165-6 0 5641 6165-6 chainat@energy.go.th
ลพบุรี พลังงานจังหวัดปทุมธานี รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัด นายธิติ สุขนิยม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 0824949400 036426949 036414725 lopburi@energy.go.th
ตาก พลังงานจังหวัด นายทรงพล หาญศิริมีชัย ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเดิม) ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 081-1747925 055-516857-9 055-516859 tak_energy@energy.go.th
นราธิวาส พลังงานจังหวัด นายธนาศักดิ์ สระทอง สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 5 ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 0622298181 073642623 073642623 narathiwat@energy.go.th
ปทุมธานี พลังงานจังหวัด นายธิติ สุขนิยม 14/86 :ซอยจารุศร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 082--4949-400 02-5295138--9 02-5295138 pathumthani@energy.go.th
นครราชสีมา พลังงานจังหวัด นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร 27 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 0811747902 044 044 nakhonratchasima@energy.go.th
ยโสธร พลังงานจังหวัด นายธนกร สอนอาจ 176 ม.13 ถ.อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 081-1747909 045-773198 045-773199 yasothon@energy.go.th
ศรีสะเกษ พลังงานจังหวัด นายสุรชัย สินประกอบ เลขที่ 123 หมู่ 8 ถนนศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 063-949-0348 045-643-953 045-643-954 sisaket@energy.go.th
ฉะเชิงเทรา พลังงานจังหวัด นางสุชานันท์ ศุภราช 184 อาคาร อบจ.3 (หลังเก่า) ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0629514719 038516944 038516944 chachoengsao@energy.go.th
นครศรีธรรมราช พลังงานจังหวัด นายสุรเชษฐ์ หรดี ศูนย์ราชการนาสาร 198 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 0811747940 075355445 075355446 nakhonsithammarat@energy.go.th
พระนครศรีอยุธยา พลังงานจังหวัด นายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ กม. 43 ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0863276145 035351292 035351292 ayutthaya@energy.go.th
ชลบุรี พลังงานจังหวัด นายนิยม วัฒนประภากร 17/20 หมู่ที่ 7 ต. หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 081-1747875 038057241-2 038-057243 chonburi@energy.go.th
หนองคาย พลังงานจังหวัด วิทยา ทองสัมฤทธิ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 0854868684 042990896 042990896 wittayapom@hotmail.com
ร้อยเอ็ด พลังงานจังหวัด นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ อาคารศาลากลางชั้น ๕ ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 0811747908 043514995 043519409 roiet@energy.mail.go.th
หนองบัวลำภู พลังงานจังหวัด อนุรักษ์ หอสูงเนิน สำนักงานพลังงานจังหวัด ศาลากลางชชั้นที่ 3 จังหวัดหนองบัวลำภู 0867146562 042 316 716 042 316 717 anurak.energy@gmail.com
ขอนแก่น พลังงานจังหวัด นายจุมพล เดชดำนิล ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0811747893 043238709 043238707 khonkaen@energy.go.th
มุกดาหาร พลังงานจังหวัด นายกานต์ สุวรรณพันธ์ ศาลากลางชั้น 2 อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 0986089978 042611779 042611779 mukdahan@energy.go.th
สุพรรณบุรี พลังงานจังหวัด นายอรุณ ยิ้มประเสริฐ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารอาชาสีหมอก ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี 72000 0641519659 035535616 035535616 suphanburi@energy.go.th
อุบลราชธานี พลังงานจังหวัด นายวิทิต พิทยธาราธร 199 ม.1 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310 0811747871 045855305 045855305 ubonratchathani@energy.go.th
เชียงใหม่ พลังงานจังหวัด นายชำนาญ กายประสิทธิ์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0811747927 053112034 053112033 chiangmai@energy.go.th
นครนายก พลังงานจังหวัดนครนายก นายธีรชัย พงศ์ติณบุตร สำนักงานจังหวัดนครนายก ศาลากลาง ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 0899133910 037314525 037314515 nakhonnayok@energy.go.th
สมุทรสงคราม พลังงานจังหวัด ว่าที่ร้อยเอกศตวรรธน์ ดุษฎีเสนีย์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม 209 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 0811747903 034-711748 034-711784 samutsongkram@energy.go.th
สิงห์บุรี พลังงานจังหวัด นายปณต สังข์สมบูรณ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 08 1944 3226 0 3650 7350 0 3650 7351 singburi@energy.go.th
สระแก้ว พลังงานจังหวัด นาย ธงชัย แก้วประเสริฐศรี ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 0949241789 037425496 037425496 sakaeo@energy.go.th
สมุทรปราการ พลังงานจังหวัด นายศิริวัฒน์ ธนะผลเลิศ อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 085-639-9965 021831002 021831003 samutprakan@energy.go.th
นครสวรรค์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นายณรงค์ อยู่สนิท สำนักงานพลังานจังหวัดนครสวรรค์ 99/5 หมู่8 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 0878412686 056267557 056267009 nakhonsawan@energy.go.th
สกลนคร พลังงานจังหวัด นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์ ศาลากลางชั้น 4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 089-8461005 042-714756 042-714760 sakonnakhon@energy.go.th
อุดรธานี นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ นางมริวรรณ เจริญเขตร์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น2 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 0892335154 042249015 042249021 udonthani@energy.go.th
อุทัยธานี พลังงานจังหวัด นายวีรวิชญ์ ภมรสมิต ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 0811747913 056571351 056571351 uthaithani@energy.go.th
ลำปาง พลังงานจังหวัด จารุเกียรติ ปัญญาดี ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 0811747926 054265159 054265075 lampang@enegy.go.th
นนทบุรี พลังงานจังหวัดนนทบุรี นายณัฐกิตติ์ รัฐศิลป์โภคิน อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 4 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0811748757 025898682 025898682 nonthaburi@energy.go.th
ภูเก็ต พลังงานจังหวัด นาย วิโรจน์ ดำคง 38/365 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง 081-1747936 076-210178 076-210179 Phuket@energy.go.th
เชียงราย พลังงานจังหวัด นางสายธาร ประสงค์ความดี ศูนย์ราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 081-746-8862 053-751-109-10 053-751-109-10 chiangrai@energy.go.th
ภูเก็ต พลังงานจังหวัด นายวิโรจน์ ดำคง 38/365 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ เมือง จ.ภูเก็ต 0819630383 076210178 076210179 wirot@energy.go.th
อุตรดิตถ์ พลังงานจังหวัด นางสาวพัฒน์นรี กลมสุรเชษฐ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง 53000 081-7001732 055-444157 055-444157 uttaradit@energy.go.th
พังงา พลังงานจังหวัด กฤษดา เชยคาน 73/7 หมู่ที่3 ถนนเทศบาลบำรุง ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 081-874-7449 07-646-0727 07-646-0728 phagnga@energy.go.th
สุโขทัย พลังงานจังหวัด นายวรชาติ พวงเงิน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางหลังเก่า อาคาร 1 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 0818866974 055612426 055612426 sukhothai@energy.go.th
บุรีรัมย์ พลังงานจังหวัด นายณัทกร ยุทธทัตพล 1159 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น2 อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 0811747907 044666520 044666519 buriram@energy.go.th
ตรัง พลังงานจังหวัด นายสุรกฤษฎิ์ วงศ์วราภัทร์ 103 ม. 6 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง - 075501131 075501131 Trang@energy.go.th
ยะลา พลังงานจังหวัด นายไพโรจน์ แก้วสวน ศาลากลางจังหวัดยะลา (ส่วนขยาย) อาคาร 2 ชั้น 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 081-1747944 073-203541 073-203541 yala@energy.go.th
สระบุรี พลังงานจังหวัด นายฐิติพงศ์ ถึงคุณ 113 หมู่ 9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 0627535559 036225471-4 036225475 saraburi@energy.go.th
ระนอง พลังงานจังหวัด นายธเนต ธนาวุฒิ 55/12 หมู่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 081-1747934 077-800053 077-800053 ranong@energy.go.th
ปัตตานี พลังงานจังหวัด สมปอง ขวัญเกื้อ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี หลังเก่า ชั้น 2 ถนนเดชา ต. สะบารัง อ. เมือง จ. ปัตตานี 94000 0811747935 073348988 073348988 pattani@energy.go.th
กำแพงเพชร พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 0811747912 055705136 055705137 kamphaengphet@energy.go.th
สุรินทร์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดสุรินทร์ นางสุจิตรา สงวนศิริ 350 ม. 20 ถ. สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 0831236564 044-520436 044-520437 surin@energy.go.th
ลำพูน พลังงานจังหวัด นางศศิธร สรณถาวรกุล 275 หมู่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 081-174-7915 053-553-425 053-553-358 lamphun@energy.go.th
ระยอง พลังงานจังหวัด นายวรพจน์ ทันดร สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 0811747855 038694013 038694013 rayong@energy.go.th
น่าน พลังงานจังหวัด นายนพดล อุสาหะ ถนนน่าน-พะเยา ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 0987492614 054716028 054785598 nan_energy@energy.go.th
แม่ฮ่องสอน พลังงานจังหวัด นายทินกรณ์ พรหมคุณ 369 ม.2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 0811747924 053-611276 053-611276 maehongson@energy.go.th
ชัยภูมิ พลังงานจังหวัด นายพินิจ ช่างไม้ ถนน อบจ.สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 081-1747898 044-812388 044-812388 chaiyaphum@energy.go.th
สตูล พลังงานจังหวัด นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล Xxxxxxxx 074724142 074724142 satun@energy.go.th
จันทบุรี พลังงานจังหวัด นางจันทร์ทิพย์ แสนเขียววงศ์ ศาลากลางจังหวัด(ชั้น 2 ) ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังวัดจันทบุรี 0969359889 039301309 039301309 chanthaburi@energy.go.th
ตราด พลังงานจังหวัดตราด นายเสถียร ดวงจำปา 383 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 0844002126 039523814 039523814 trat@energy.go.th
เลย พลังงานจังหวัด นายนรินทร์ สุวรรณโณ ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 0811747892 042862090 042862092 loei@energy.go.th
พะเยา พลังงานจังหวัด นายสมหมาย ฤกษ์ถลาง 53 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.เชียงราย 0856222940 054480850 054480849 phayao@energy.go.th
ชุมพร พลังงานจังหวัด ทองรัตน์ วรรณนุช ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอ เมือง จังหวัดชุมพร 86000 08-1174-7933 077-658356 077-658356 chumporn.energy@gmail.com
กระบี่ พลังงานจังหวัด นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ 9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 3 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 0934419669 075623727 075623728 Krabi@energy.go.th
ราชบุรี พลังงานจังหวัด นายปรีชา ขวัญเมือง 178 ม.1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 0811747895 032-334866-7 032-334866-7 ratchaburi@energy.go.th
ปราจีนบุรี พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี นายเฉลิมพร ทองประดู่ พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการชั้น3 ไม้เค็ด 0892442771 037454466 037454466 prachinburi@energy.go.th
logo

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ระบบฐานข้อมูลพลังงานในประเทศไทย(THAI ENERGY DATA)
โทรศัพท์: 08-1992-3453 อีเมล: example@email.com

พัฒนาโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่