สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญผู้สนใจร่วมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ในงานถนนคนเดินปาย 

วันที่ 10 - 13 ก.ย. 2561 ณ ถนนคนเดินปาย

 

โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2018-09-10 15:03:16
logo

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ระบบฐานข้อมูลพลังงานในประเทศไทย(THAI ENERGY DATA)
โทรศัพท์: 08-1992-3453 อีเมล: example@email.com

พัฒนาโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่