วันนี้ (4 กันยายน 2561) สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด (มหาชน)ได้จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานภายใต้โครงการพลังงานชุมชน ปี2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการในพื้นที่ตำบลเปือโดยมี นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และมีนายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่าจำนวน 30 คน ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

 
โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2018-09-10 15:01:05
logo

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ระบบฐานข้อมูลพลังงานในประเทศไทย(THAI ENERGY DATA)
โทรศัพท์: 08-1992-3453 อีเมล: example@email.com

พัฒนาโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่