ทางกระทรวงพลังงานจะจัดสัมมนาเรื่อง "สื่อสารนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติ ปี 2562" ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดย นายกุลิส สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน
เป็นประธานในครั้งนี้

โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2018-11-28 16:27:03
logo

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ระบบฐานข้อมูลพลังงานในประเทศไทย(THAI ENERGY DATA)
โทรศัพท์: 08-1992-3453 อีเมล: example@email.com

พัฒนาโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่